Qaysi tuzlar faqat kation boyicha gidrolizga uchraydi? 1) Na2C03; 2) A

A) 1, 3, 5, 8

59. (v8-103-7) Qaysi tuzlar faqat kation boyicha gidrolizga uchraydi? 1) Na2C03; 2) AI(N03)3; 3) CH3COOK; 4) (NH4)2S04; 5) K2S; 6) Zn(N03)2; 7) NH4CI; 8) NaCN. A) 1, 3, 5, 8 B) 2, 4, 6, 7 0) 1,3, 8
D) 2, 4, 7

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online