Quyidagi tuzlardan qaysilari gidrolizlanganda eritma muhiti ishqoriy b61. (v8-108-7) Quyidagi tuzlardan qaysilari gidrolizlanganda eritma muhiti ishqoriy boladi? 1) kaliy karbonat; 2) bariy nitrat; kaliy atsetat; 4) litiy sulfat; 5) natriy xlorid; 6) kaliy sulfid. A) 2, 4, 5 B)1,3 0) 1,3, 6
D) 2, 4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 40.1. Anorganik birikmalar gidrolizi

DTM тестирование онлайн | DTM test online