Agar Kl eritmasi elektroliz qilinganda elektrodlardan birida 1,12 I (n

A) 50,8
B) 25,4
C) 12,7
D) 76,2
E) 63,5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online