144 g x% li Cu(N03)2 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida massa ji

A) 31,5
B) 78,33

47. (v15-106-20) 144 g x% li Cu(N03)2 eritmasi elektroliz qilinganda tarkibida massa jihatdan 62% nitrat ionini saqlovchi eritma hosil boldi. Agar hosil bolgan eritmada NO 3 va Cu2+ ionlari soni nisbati 4:1 bolsa, olingan eritmadagi tuzning konsentratsiyasini (%) toping. (Tuzning gidrolizlanishini hisobga olmang.) A) 31,5 B) 78,33 C) 70,37 D)47

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online