9,75 g NaOH va Ba(OH)2 aralashmasi 80,25 ml suvda eritildi. Hosil bolg

A) 1,33

29. (v12z-101-2) 9,75 g NaOH va Ba(OH)2 aralashmasi 80,25 ml suvda eritildi. Hosil bolgan eritmani neytrallash uchun 250 ml 0,52 M li HCI eritmasi talab etiisa, dastlabki eritmadagi NaOH ning massa uiushini (%) aniqlang. A) 1,33 B) 4,5 C)3,6
D) 2,5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 42. Kombinatsiyalangan masalala

DTM тестирование онлайн | DTM test online