toping.57. (v16-109-9 44,4 g alkanol H2S04 bilan qizdirilganda 75% unum bilan gaz ajraldi. Ushbu gaz KMn04 eritmasi orqali otkazilganda 40,5 g organik modda hosil boldi. Dastlabki spirtning benzoy kislota bilan hosil qilgan birikmasining molyar massasini (g/mol) toping. A)150 B)192 C)178
D) 164

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 47. Reaksiya unumini hisoblashga doir masalalar anorganik moddalar uchun. Organik moddalar uchun: Reaksiya unumi hisoblashga doir masalalar organik moddalar uchun

DTM тестирование онлайн | DTM test online