KNO3 ning massasi 872 g bolgan 9,17% li eritmasi elektroliz qilinganda

A) 8,85
B) 9,99
C) 8,96
D) 7,86
E) 6,99

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.1. Elektroliz

DTM тестирование онлайн | DTM test online