300 g 9,8% li H2S04 eritmasini tola neytrallash uchun geliyga nisbatan

A) 47,5
B) 26,4
C) 19,2
D) 33,6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 44. Hajmiy ulushi. Aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi

DTM тестирование онлайн | DTM test online