Ikki nomalum gaz teng hajmda aralashtirilsa, М(0Г) = 25 g/mol boldi. A

A) He va N02
B) H2 va 03
C) Ne va NO
D) CH4 va C02

:

: Kimyo
: 44. Hajmiy ulushi. Aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi

DTM | DTM test online