2,7 B) 0,9 C)3,6 D) 1

A) 2,7

99. (v16-103-30J<aliy, kalsiy va xrom (III) oksidlaridan iborat 22,8 g aralashmaning sulfat kislota bilan tasirlashuvidan 30,8 g shu metallarning sulfatlari aralashmasi hosil boldi. Ushbu jarayonda necha gramm suv hosil boladi? A) 2,7 B) 0,9 C)3,6
D) 1,8

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online