Tarkibida mis, temir va alyuminiy bolgan 17,4 g aralashmaga ortiqcha m


143. (v18-1 -283) Tarkibida mis, temir va alyuminiy bolgan 17,4 g aralashmaga ortiqcha migdorda xlorid kislota tasir ettirilganda 8,96 I (n.sh) gaz ajraldi, erimagan qoldiqning massasi 6,4 g ni tashkil etdi. Agar shunday aralashmaga ortiqcha miqdorda kaliy gidroksid eritmasi tasir ettirilganda necha litr gaz (n.sh) ajralib chiqadi? A) 2,24 B)3,36

143. (v18-1 -283) Tarkibida mis, temir va alyuminiy bolgan 17,4 g aralashmaga ortiqcha migdorda xlorid kislota tasir ettirilganda 8,96 I (n.sh) gaz ajraldi, erimagan qoldiqning massasi 6,4 g ni tashkil etdi. Agar shunday aralashmaga ortiqcha miqdorda kaliy gidroksid eritmasi tasir ettirilganda necha litr gaz (n.sh) ajralib chiqadi? A) 2,24 B)3,36 C) 4,48 D)6,72

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online