Quyidagi reaksiya K202 + C02 -> K2CO3 + 02 qaysi turga taalluqli?

A) almashinish
B) molekulalararo oksidlanish-qaytarilish
C) ichki molekulyar oksidlanish-qaytarilish
D) disproporsiyalanish
E) parchalanish

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online