Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalaridan qaysi biri dispropors

A) FeO + CO -> Fe + C02
B) AgN03 -В»Ag + N02 + 02
C) KOH + S -> K2S + K2SO3 + H20
D) CuO + H2 —> Си + H2O
E) NH4NO3 -В» N20 + 2H20

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online